Personvernerklæring

Hvem eier er:

Vår nettstedsadresse er: https://tonemarie.no

Tone Marie Berge, medium@tonemarie.no, Indre og Ydre Balance , CVR 36289635,

Bangsbovej 10, 2 th, 9900 Frederikshavn, Danmark,

+45 52398187, +47 41227010,

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Jeg vil alltid behandle dine personopplysninger sikkert og fortrolig i henhold til den nye Persondataforordningen fra EU som trådte i kraft den 25.05.2018.

Dine opplysninger vil alene bli brukt til det formål, de er innsamlet til, og de vil bli slettet, når dette formålet er oppfyldt eller ikke lengre er relevant.

Beskrivelse av databehandlingen:

Formål:

 • Levering av mine produkter og tjenester: Personopplysninger brukes til å kontakte deg med henblikk på levering av tjenester og produkter, som du har kjøpt, påmelt deg på og/eller tegnet abonnement på.
 • Mottakelse av nyhetsbrev: Personopplysninger brukes til å sende ut nyhetsbrev, som du har meldt deg på.
 • Kundeservice: Support i forbindelse med kjøp av online produkter hos meg

 

Kattegorier av personopplysninger.

 • Jeg behandler flg. kategorier av personopplysninger: Almindelige personopplysninger, f.eks, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bruk av digitale ytelser, og nyhetsbrev.

 

Kilder:

 • Jeg har fått dine opplysninger:
 • Direkte fra deg via min hjemmesides påmeldinger til nyhetsbrev eller påmelding til nyhetsbrev andre steder fra f.eks Facebook.
 • Direkte fra deg i forbindelse med kjøp av produkter eller ytelser.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelig f.eks sosiale medier.
 • Min databehandler Mailchimp.

Behandlingsgrunnlag:

Det er nødvendig for meg å ha disse opplysningene om deg på grunn av:

 • Min legitime interesse i å markedsføre mine produkter
 • Så jeg kan oppfylle en kontrakt, som du er part i.
 • Så jeg kan overholde en rettslig forpliktelse f.eks. i henhold til bokføringsloven.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Jeg har inngått databehandleravtaler med disse databehandlere, som er min garanti for, at de overholder de gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

 • Stripe til betaling av produkter og ytelser
 • Simplero til kjøp av produkter og e-mail nyhetsbrev
 • Mailchimp til håndtering av mailadresser, i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Jeg oppbevarer dine personopplsyninger så lenge det er nødvendig til de formål, som er nevnt:

 • I forbindelse med nyhetsbrev: Så lenge det samtykket du ga i å motta marketsføringen ikke er trukket tilbake, og jeg ikke er forpliktet til å oppbevare personopplysningene f.eks i forbindelse med et retslig forpliktelse.
 • I forbindelse med kjøp av ytelser eller produkter: I forbindelse med levering av mine produkter og tjenester vil jeg oppbevare dine personopplysninger i opp til 6 år etter avsluttet kundeforhold i henhold til bokføringsloven, med mindre det er spesielle grunner til å oppbevare informasjonen i en lengre periode, som f.eks fordi du har tilgang til et online produkt som du har kjøpt.
 • Generelt vil personopplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerte kunder bli slettet etter 1 år, med mindre det er spesielle årsaker til å oppbevare innformasjonene i en lengre periode.

 

Opplysninger, innsigelser, endringer, dataportabilitet og sletting:

Du kan alltid kontakte meg for å få opplyst, hvilke av dine personopplysninger jeg har registrert på deg.

Dette kan skje ved henvendelse til:

Tone Marie Berge, Tlf.: +45 52398187 eller +47 41227010, medium@tonemarie.no, Bangsbovej 10, 2 th, 9900 Frederikshavn, Danmark

 

Hvis det er feil i de opplysninger jeg har om deg, kan du alltid be om å få rettet de opp slik at jeg har de riktige opplysningene. Du har også rett til å få utlevert opplysningene i et almindelig format (dataportabilitet). Du kan da ta kontakt med meg på ovennevte e-mail adresse.

Ønsker du ikke lengre at jeg skal behandle dine personopplysninger, eller at jeg skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende meg en e-mail om dette på ovennevte e-mail adresse.

Hvis du ønsker å trekke ditt samtykke til behandling av din e-mail adresse i forbindelse med utsendelser av nyhetsbrevet og markedsføring kan det til enhver tid skje ved å trykke på linket i den enkelte nyhetsmail.