Åndeverden

Åndeverden og hvordan den virker

Åndeverden består av energi frekvenser og vibrasjoner.

Det er viktig å kjenne forskjellen på de menneskelige frekvensene og åndelige frekvenser.

På den andre siden har åndeverden fått en ny kropp, en sjelelig kropp som er en form for sinnsverden.

Det finnes ingen smerter eller frykt eller noen form for problemer på den andre siden.

På den andre siden eksisterer kun den altomfattende betingelsesløse kjærlighetskraften som kommer fra Gud.

På den andre siden er det ”nivåer” eller kall det ”utlæringsstadier”.

Vi tilfører vår sjel de kunnskapene vi- og den skal ha gjennom alle de forskjellige livene vi lever.

Har vi klart å tilegne oss den viten og forståelse vår sjelsnivå er på i dette livet. Vil sjelen komme til et nytt og høyere nivået enn den var på sist gang.

Dette er det som menes med sjelsutvikling, vi vil hele tiden utvikle oss til den dagen våres sjel blir fullkommen.

Det er ingen problemer for åndeverden å bevege seg mellom de forskjellige nivåene, da alt på den andre siden forgår med frekvenser / en form for tankevirksomhet.

Når vi dør er det sjelen som går videre og den vil bli møtt i overgangen til den andre siden av en eller flere som har kjent og elsket oss i dette livet.

Det er derfor vi kan si VI SES IGJEN på den andre siden.

Vil du lese mere og lære om din Guide / Doorkeeper og hjelpere, kan du gå inn på produkter og kjøpe min Manual om den Åndelige forståelse