Åndeverden

Åndeverden og hvordan den virker

 

Åndeverden består av energi frekvenser og vibrasjoner.

 

Det er viktig å kjenne forskjellen på de menneskelige frekvensene og åndelige frekvenser.

På den andre siden har åndeverden fått en ny kropp, en sjelelig kropp som er en form for sinnsverden.

Det finnes ingen smerter eller frykt eller noen form for problemer på den andre siden.

På den andre siden eksisterer kun den altomfattende betingelsesløse kjærlighetskraften som kommer fra Gud.

 

På den andre siden er det ”nivåer” eller kall det ”utlæringsstadier”.

 

Vi tilfører vår sjel de kunnskapene vi- og den skal ha gjennom alle de forskjellige livene vi lever.

Har vi klart å tilegne oss den viten og forståelse vår sjelsnivå er på i dette livet. Vil sjelen komme til et nytt og høyere nivået enn den var på sist gang.

Dette er det som menes med sjelsutvikling, vi vil hele tiden utvikle oss til den dagen våres sjel blir fullkommen.

Det er ingen problemer for åndeverden å bevege seg mellom de forskjellige nivåene, da alt på den andre siden forgår med frekvenser / en form for tankevirksomhet.

 

Når vi dør er det sjelen som går videre og den vil bli møtt i overgangen til den andre siden av en eller flere som har kjent og elsket oss i dette livet.

Det er derfor vi kan si VI SES IGJEN på den andre siden.

 

MEDIUM OG KONTAKT MED ÅNDEVERDEN

Når man arbeider med åndeverden, som mentalt medium gjøres dette gjennom å ”linke” seg på eller å ”koble” seg på, som er to vanlige uttrykk.

 

For å klare å gjøre dette MÅ DU KJENNE TIL og VITE HVEM DIN GUIDE ER.

Et medium gjør dette ved å åpne sine energisentre også kalt chakraer.

 

Når du åpner dine energisentre åpner du opp for å øke dine frekvenser til det maksimale av hva du har evne eller er trenet til.

Åndeverden senker sine energier slik at mediumet og åndeverden møtes på midten.

MEDIUM BETYR MIDTEN.

 

 

Det er du selv som Medium som gir åndeverden tillatelse til å bruke deg. De skal ikke komme  igjennom til deg dersom du ikke sier ifra, at de har tillatelse til å bruke deg.

 

Når du er ferdig med å arbeide med de åndelige ernergier, er det vigtig at du er bevisst på viktigheten av å lukke deg og ha din egen private tid. Hvis ikke vil du bli utslitt etter meget kort tid.

 

Den åndelige frekvensen er så mye høyere enn den fysiske frekvensen vi lever på, at dersom et medium skulle gå rundt i den energien hele tiden, ville den fysiske kroppen tæres opp innenfra.

Mange føler at de blir satt på prøve av åndeverden og det kan man nesten føle noen ganger.

 

Etterhvert i sin utvikling vil alle ens sanser bli forsterket. Ennå mer viktig er det å være DISIPLINERT med å kunne lukke seg ned og ikke minst det å ta vare på seg selv både fysisk, mentalt og emosjonelt.

 

Det er viktig at hver enkelt er villig til å gjøre en god del med seg selv gjennom selvutvikling. Det nytter ikke å jobbe med det spirituelle eller åndeverden dersom man sliter med egne ting, som for eksempel hat, sjalusi, nag, bitterhet, falskhet, løgner etc.

Vi sier at likt tiltrekker likt, så står du og har noen som helst form for problemer i ditt liv, så ta en pause fra den åndelige verden til du er klar igjen.

 

Åndeverden og det Spirituelle er ikke noe man leker seg med, mange vet ikke hva slags energier og frekvenser de begynner å ”leke” med. Dette er ikke noe man gjør før man er godt trent, og det kan ta tiår før man er der.

 

Man kan ikke UTDANNE SEG til å jobbe med åndeverden, det er noe du UTVIKLER DEG TIL OVER LANG TID og det blir en livsfilosofi, en livsførsel og en levevei.

 

Det å si JA til en spirituell livsførsel og å si JA til det åndelige er et stort ansvar. Da handler det like mye om selvutvikling av deg selv, hvor åndeverden vil komme inn og veilede deg i din utvikling som menneske.

 

 

 

På den andre siden har vi tre forskjellige ”ånder”:

 

1)           DØRÅPNER er en guide som er den øverste på den skolen du skal gå i dette livet.

Denne Guiden ble du kjent med på den andre siden før du ble født inn i dette livet og den vil være med deg hele livet ut, helt til du skal over til den andre siden igjen.

Denne Døråpneren er ditt sikkerhetsnett – for ditt liv, slik at du ikke får noe du ikke klarer å håndtere når tingene kommer.

Andre Guider kommer til din Døråpner og spør om de kan samarbeide med deg. Din døråpner slipper de igjennom til deg når du er KLAR for de.

2)           GUIDER: er spirituelle læremestre, som har levd før men de har ingenting med din familie å gjøre, de lærer deg om den spirituelle lære, og hvordan du kan utvikle deg.

De vil hele tiden skifte på å være tilstede hos deg i din spirituelle utvikling, etterhvert som du utvikler deg kommer det nye til. Alle har sin spesielle rolle.

DISIPLIN handler om å lære dine guider å kjenne.

I starten på din utvikling er det som om du starter i en barnehage og der har vi barnehage tanter. Så i starten av din utvikling vil de første guider være på nybegynnerstadiet.

Så kommer det guidelærere til etter hvert som du øker din kunnskap på lik linje som lærere i vår skole.

3)           HJELPERE: er avdøde slektninger og venner som kommer innom oss og kan bistå oss i våre liv. Trenger du noe spesiell hjelp til å mestre eller gjøre en spesiell oppgave, be om å få hjelp og de vil være der.