Intuisjon / Magefølelse

 

INTUISJON / MAGEFØLELSE

The Intuitive mind is sacred gift and the rational mind is faithfull servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.

– Albert Einsten

 

Intuisjon er noe vi alle har, noen har en mer velutviklet intuisjon enn andre. Og det er noe vi alle kan trene oss opp til å ha mer av.

Mange kaller også Intuisjonen for den 6. sans

 

Intuisjon er en form for følelse og jeg definerer den også som magefølelse fordi det er ofte det vi bruker som et uttrykksform, ofte kan man høre folk si, ”magefølelsen bare forteller meg”.

 

Ordet INTUISJON kommer fra det latinske ordet intueri som betyr å se på eller å betrakte.

Intuisjonen kan komme som en umiddelbar forståelse eller en umiddelbar innsikt i en sannhet.

 

Den kan komme til oss gjennom følelser, syn eller hørsel (en indre stemme som snakker). Mange kan oppleve en form for ”aha” opplevelse når de ser noe eller føler noe. Den kan også komme til oss i form av en tanke.

 

 

Intuisjon blir definert på tre måter:

 

1. Den ikke – sanselige, en form for en klar tanke som bare slår ned i en, som gir følelsen av en aha opplevelse. Man bare plutselig VET.

 

2. Den sanselige. Når man ser noe og så bare forstår man bedre ut ifra sine tidligere erfaringer og bevissthet.

 

3. Den erfaringsbaserte. Når man er oppe i en situasjon som underbevisstheten gjenkjenner kan magefølelsen her gi deg enten gode eller negative vibrasjoner. (varsel om fare eller andre ting)

 

 

Intuisjonen brukes i dag i arbeidslivet av toppledere og blant idrettsutøvere.

Den kan brukes mest for sin egen utvikling og valg i ens eget liv, men den kan også dreie seg om handlinger utenfor ens eget liv.

En del mennesker misoppfatter i dag en naturlig intuisjon og kaller det for åndelighet.

Intuisjon er mer knyttet opp til vår egen sjelsverdi og grunnlaget for å ha indre kontakt med sine egne valg og verdier enn det er noe åndelig over dette.

 

Det tar tid å trene opp og til å stole på intuisjonen, og hvordan hver og en av oss registrerer vår egen intuisjon for den er forskjellig fra person til person.

Lær deg å gjenkjenne din intuisjon og du vil aldri kvitte deg med den igjen. Fordi den er et flott redskap til å treffe beslutninger og foreta valg. Intuisjonen lyver aldri.

Den hjelper deg i bevisstgjøring av egne valg og muligheter. Den er en del av din utvikling og skaper kreativitet. Og den bidrar til å øke potensialet i deg selv. Intuisjon er en umiddelbar forståelse eller en umiddelbar innsikt i sannheten. Intuisjonen kan komme til oss gjennom følelser, syn eller hørsel. Du vet uten å vite hvorfor.

Alle av oss har intuisjon, men det er opp til hver enkelt hvordan og hvor mye man vil bruke denne verdifulle gaven. Intuisjonen vil veilede deg i livet. Når du igjen oppnår forbindelse med ditt sanne jeg vil du oppleve usannsynlige hendelser, sterke inntrykk og en følelse av å vite noe om nåtiden eller fremtiden.

Når du beveger deg mot målet og drømmen din vil intuisjonen hjelpe deg i arbeider ved å vise deg hva du bør gjøre og hvilke beslutninger som bør tas. Alt du må gjøre er å spørre og du vil få svar.

 

 

Dette kan hjelpe deg i å gjenkjenne, forstå og bruke intuisjonen:

 

1. Følelser

”Jeg bare følte det!” Legg merke til reaksjonen i kroppen din, den vil alltid fortelle deg med en eller annen følelse i hjerte, magen, en ubeskrivelig trygghetsfølelse eller en annen måte at noe er riktig eller galt selv om det strider mot omgivelsene.

 

2. Tillit

Du må være villig til å stole på og respektere intuisjonen din. Og du må bruke tid på å bli kjent med den slik at du kan gjenkjenne den når den vil fortelle deg noe. I begynnelsen kan det være vage og uklare følelser og tanker. Vær oppmerksom, lær hvordan den fungerer for deg og vær tålmodig. Etter en tid vil den bli klarere, sterkere og lettere å oppdage. Når du først har oppdaget den vil du aldri skilles fra den igjen.

 

3. Gjenkjennelse

Intuitiv informasjon kommer sammen en følelse av fred, ro og objektivitet. Selv om det skulle vise seg å være negativ informasjon vil den ha varme og omsorg i seg. Du vil kanskje reagere annerledes på den, men informasjonen i seg selv er alltid fredfull.

Når du mottar intuitiv informasjon om skjebnen vil den ikke omfatte å fortelle andre mennesker hvordan de skal leve livet sitt eller at de må gjøre noe, vær oppmerksom på mennesker du møter som sier dette til deg. Alle får den informasjonen de trenger til seg selv. Du vil kanskje få informasjon om saker du bør spørre andre om, men ikke informasjon som tvinger andre mennesker til å gjøre noe.

 

Hvordan du kan trene opp din intuisjon:

 

 •   Regelmessig meditasjon, avslapning eller fysisk trening for å aktivisere høyrehjernen
 •   La det indre liv flyte/dagdrøm
 •   Trene på å forbli nøytral, kutte ut egen erfaring og fordommer når intuisjonen snakker til deg, notèr det første du tar inn uten å tenke på hva det kan bety
 •   Øv på å la ting komme til deg, dvs. å ta i mot informasjon, la høyrehjernen gå av seg selv og avvent
 •   Bli oppmerksom på signaler, tegn, synkroniteter og aha opplevelser også når du jobber rasjonelt
 •   Øv på avspenning når du er i aktivitet
 •   Tenk i bilder, visualisèr
 •   Øv på å gjøre noe som ikke er planlagt, hva legger du merke til?
 •   Opphold deg ute i naturen
 •   Tren på raske overganger mellom aktivisering av høyre og venstre hjernehalvdel
 •   Øv på tolkninger av symboler, tegn og metaforiske bilder

 

Bruk tid på overnevnte og tenk at du kun skal stille inn frekvensen i hjernen din, du skal med andre ord bli i stand til å ta i mot, ikke mase mot noe.

 

FANTASI KONTRA INTUISJON:

Intuisjon – Forvarsel – Beskjed

Din fantasi er en tanke eller følelse som du gjentar, gang etter gang. Gjentas denne ofte nok kan den bli en “FALSK” virkelighet, en illusjon. Og du kan innbille deg at dette er et forvarsel eller en beskjed.

Ekte ren intuisjon kommer som lyn fra klar himmel og beskjeden kan være i form av en tanke (som en setning / stemme i hodet) eller en impulsiv handling.

Dette blir sagt EN gang og så skjer det rett etterpå eller i nær fremtid, men du går ikke å tenker på beskjeden eller det som skjedde.

En fantasitanke kan bli til et sant mareritt og når vi vet at vi blir det vi tenker. Eller med andre ord “Du får det du ber om”. Og det blir skapt som en virkelighet, dog ikke en virkelighet som er ekte men EGO skapt.

Intuisjonsdelen bare kommer uten at du på forhånd har tenkt på den eller “manet” frem et bilde, følelse eller tanke rundt det som skjer.

Det er på denne måten du blir klar over, ved trening eller indre bevissthet i deg selv, forskjellen på disse to tingene.

Når du har en “sitting” eller “demo” kommer beskjedene fra åndeverden som lyn fra klar himmel, de bare ramler ned i hodet på deg. Du aner ikke hvorfor du plutselig ser en rød bil eller et gult hus, eller får de tankene du gjør, eller følelser som dukker opp i deg.

Åndeverden arbeider ikke gjennom din fantasi, fordi fantasien tilhører ditt EGO og den mentale delen av deg. Åndeverden arbeider gjennom din intuisjon, spontanitet, åpenhet og barnslighet. Din sjels vibrasjon.

 

Derfor er det uhyre viktig at du lærer deg å bruke din intuisjon.

Jeg kan bare forklare deg hva den er. Hvordan du skal finne “DIN” intuisjon og stole på den er helt opp til deg.

Den intuitive delen av deg gir slipp på all informasjonen som kom til som en impuls, like fort som den kom.

Men når det skjer så henter din intuisjon opp igjen bildet eller setningen i ditt indre og da husker du at du har fått forvarsler.