Intuisjon / Magefølelse

INTUISJON / MAGEFØLELSE

The Intuitive mind is sacred gift and the rational mind is faithfull servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.

– Albert Einsten

Intuisjon er noe vi alle har, noen har en mer velutviklet intuisjon enn andre. Og det er noe vi alle kan trene oss opp til å ha mer av.

Mange kaller også Intuisjonen for den 6. sans

Intuisjon er en form for følelse og jeg definerer den også som magefølelse fordi det er ofte det vi bruker som et uttrykksform, ofte kan man høre folk si, ”magefølelsen bare forteller meg”.

Ordet INTUISJON kommer fra det latinske ordet intueri som betyr å se på eller å betrakte.

Intuisjonen kan komme som en umiddelbar forståelse eller en umiddelbar innsikt i en sannhet.

Den kan komme til oss gjennom følelser, syn eller hørsel (en indre stemme som snakker). Mange kan oppleve en form for ”aha” opplevelse når de ser noe eller føler noe. Den kan også komme til oss i form av en tanke.

Intuisjon blir definert på tre måter:

1. Den ikke – sanselige, en form for en klar tanke som bare slår ned i en, som gir følelsen av en aha opplevelse. Man bare plutselig VET.

2. Den sanselige. Når man ser noe og så bare forstår man bedre ut ifra sine tidligere erfaringer og bevissthet.

3. Den erfaringsbaserte. Når man er oppe i en situasjon som underbevisstheten gjenkjenner kan magefølelsen her gi deg enten gode eller negative vibrasjoner. (varsel om fare eller andre ting)

Vil du lære mere om intuisjonen og hvordan du kan skille mellom din fantasi og intuisjon. Og hvordan du kan trene opp din intuisjon, så gå inn under Produkter og her kan du kjøpe min Manual om den Åndelige Forståelse, så vil du lære mere om din intuisjon.