Etikk

 

ETIKK er en viktig ting å lære seg når man arbeider med det spirituelle

 

Enhver person som er sensitiv for energier bør ha et etisk syn på det å være åpen for energier.

VI TUNER OSS IKKE INN PÅ NOEN SOM IKKE HAR BEDT OM DET.

 

Vit at andre kan gjøre det samme mot deg, og synes du det er akseptabelt ?

– Folk sier til meg ”Du vet vel alt om meg du”?

– NEI, jeg vet ikke alt om folk, fordi jeg har som regel mer enn nok med meg selv, om jeg ikke i tillegg skulle gå rundt å ”tune” meg inn på alle andre.

 

Du leser ikke andre: dvs. andres aura er andres aura, LA DEN VÆRE I FRED.

Du tar ikke igjennom åndeverden til andre i hytt og pine.  KUN NÅR DU SKAL JOBBE, TIL AVTALT TID. Dette også for din egen helses skyld.

Kommer åndeverden til deg i et ubeleilig øyeblikk, si ifra til åndeverden at dette er uforskammet, og at de ikke har tillatelse til å gjøre dette og BE DEN OM Å FORSVINNE.

 

Det er DU som skal si ifra til åndeverden når den har tillatelse til å komme til deg.

Du sier ikke alt det du vet til andre, ei heller når du har en sitting. Vis måtehold og aktsomhet. Vær VARSOM på hvilken måte du formidler det du skal SI, du VET ikke hvordan den andre oppfatter det som formidles, de kan legge noe helt annet i det enn det du mente at det skulle være eller at åndeverden formidlet til deg. SI IKKE MER ENN DU MÅ,

 

Healing, diagnostiseringer eller forutsigelser og spådommer holder vi oss unna.

 

Vær ditt ansvar bevisst, du har alltid totalt ansvar for hva du sier.

 

Du kan ikke i ettertid unnskylde deg med at: “Jammen åndeverden, sa dette:”

LÆR DEG TIL Å LUKKE DIN MUNN.

 

For å kunne arbeide med åndeverden må du også være klar over at forholdene må ligge til rette for det. Det kan bety at det er kortere eller lengre perioder i ditt liv som du skal holde deg unna denne type jobbing, og det er særlig viktig hvis du går igjennom egne prosesser i ditt liv.

Vær så “ren” i deg selv som du kan

Likt tiltrekker Likt.

( dvs. jobb med deg selv, stress ned, ingen psykiske problemer, angst eller andre personlige problemer), det krever en enorm disiplin å klare å sette seg selv totalt til side og ikke blande inn dine personlige problemer når du jobber.

Skap gode, positive vibrasjoner rundt deg.

Vit at du ikke kan be eller tiltrekke deg åndeverden, de kommer hvis de vil.

Er det ingen fra åndeverden tilstede så SI det. Ikke begynn å dikte opp noe, da er du på tynn is, og du vil hurtig bli avslørt.

 

HVER SITTING ER ET EKSPRIMENT.

Vær bevisst på det, og vær TAKKNEMLIG når noen kommer igjen, ikke ta det som en selvfølge.

 

Jobber du som terapeut eller på en eller annen måte med mennesker og du føler eller “ser” at det kommer en åndelig energi inn i rommet når du jobber, er det ikke ensbetydende med at du skal formidle / si ifra at de er i rommet. Noen ganger kommer de bare for å stå sammen med den de er glad i.

Når du er ferdig med å jobbe med det du gjør, kan du spørre klienten om de vil ta imot den du ser eller føler… IKKE FØR.

Vi skal aldri dytte åndeverden på noen, hverken i jobbsammenheng eller privat. Dette er ingen lek og i alle fall ingen selskapslek som skal kombineres med noen form for stimuli, i form av alkohol eller noe annet.

 

TAUSHETSPLIKT

 

Du har taushetsplikt om alt du får inn eller tar inn fra andre.

Navn skal aldri gjengis utad

Skal du gi et eksempel til noen / en tredje person, så vær klar over at verden er utrolig liten.

NOEN – KJENNER NOEN – SOM IGJEN KJENNER NOEN

Igjen : Lær deg å lukke din munn.

 

 

13. HUSKEREGLER ANGÅENDE ETIKK.

 

1. Du tuner deg aldri inn på en person som ikke har bedt om det

2. Du leser aldri auraen til en annen person, uten at den er klar over det selv

3. Du tar ikke igjennom åndeverden til andre i tide og utide.

4. Du sier ikke alt hva du får informasjon om, velg dine ord med omhu

5. Vær varsom og skånsom med hvordan du formidler noe, du vet ikke hvordan den andre oppfatter det du sier.

6. Du snakker aldri om sykdom eller nær forestående død av noen levende mennesker. Snakker åndeverden om hvordan den selv dør og dette er ukjent for sitteren VÆR VARSOM spesielt ved selvdrap eller drap.

7. Du har alltid totalt ansvar for hva du sier. Lær å LUKKE din munn eller på godt norsk: Vit når du skal holde kjeft.

8. Du jobber aldri med disse energiene når du er:

– Stresset

– Deprimert

– Sykdommer

– Angst

– Personlig problemer

– Påvirket av noen form for stimuli, dvs. piller, alkohol, rusmidler

9. Vær disiplinert og bland ikke dine personlige ting inn i sittingen

10. Du påkaller ingen fra den andre siden, de velger om de vil komme eller ei

11. Hver sitting er et eksperiment, vær klar over det, og at det ikke som en selvfølge at det kommer noen

12. Ta ikke inn åndeverden når du jobber som terapeut eller noe annet. Personen er hos deg for en annen grunn enn clairvoyance

13. Du har TAUSHETSPLIKT om alt du tar inn både fra åndeverden og andre levende mennesker.