Mediumskap

MEDIUMHVA ER DET 

 

Et medium er en person som har utviklet evnen til å kommunisere med åndeverden og sjeler som er gått over til den andre siden.

 

Det er kun noen få mennesker som ikke er i stand til å ha noen form for åndelig kontakt.

Så nesten alle har evnen i seg til å være et medium, i mer eller mindre grad.

Så derfor er det ikke noe spesielt å ha denne evnen. Det er allikevel stor forskjell på gradene innenfor mediale evner.

 

Utvikling av mediumskap

Og det er KUN noen FÅ som har den evnen til å kunne videreutvikle den i en større grad.

De som har den evnen har dette medfødt i genene sine, det er allikevel ingen selvfølge at de blir dyktige.

Til å bli dyktig kreves det lang trening, de har bare et større talent og evne til å kunne utvikle seg i den grad at de blir “dyktige”.

Andre som ikke har dette nedarvet i genene kan også utvikle seg, men det er sjeldent at de blir noe mere enn gjennomsnittlig god.

Alle har sin egen spiritualitet i seg, evnen til å få kontakt med sin egen guide, egne familiemedlemmer, og å kunne “føle” noe om andre mennesker.

Vi alle kan ha godt av å lære oss til å forstå energiflyten rundt oss.

 

Poeter, forfattere, musikere, sangere og idrettsutøvere på et profesjonelt nivå er alle “genier” i sin gren.

Et dyktig og seriøst medium er også et geni på sitt område.

 

For å kunne være et geni – må du ha talent – og evnen til å kunne utvikle deg og viljen til å bruke tid og forsake en masse av andre ting, for å bli dyktig.

De som har dette “talentet” for å kunne utvikle seg, vil alle ha noen spesielle områder hvor de vil ha sin spesialitet.

Derfor vil det alltid finnes en stor variasjon blant medium og på hvilke områder og felt de er dyktige. Ingen mestrer alt.

 

Vi kan allikevel dele inn mediumskap i to kategorier:

 

  1. Fysisk mediumskap: de som har evnen til å få til fysiske manifestasjoner / bekreftelser.
  2. Mentalt mediumskap: de som er mottakelige for beskjeder og klarer å formidle disse videre.

 

Noen av de forskjellige mediums utviklings muligheter kan ligge innenfor kategorien av dem begge, både fysisk og som mentalt mediumskap.

 

Ønsker du å lære mere om hva som ligger innenfor mediumskap og det å være et medium, anbefaler jeg deg og melde deg på noen av mine kurs.