Handelsbetingelser

Salgs – og Forretningsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Indre og Ydre Balance, c/o Tone Marie Berge

CVR nr.: 36289635

Bangsbovej 10, 2 TH, 9900 Frederikshavn, Danmark

Tlf.: +45 52398187 eller +47 41227010

E-mail: medium@tonemarie.no

 

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i Danske kroner med mindre andet er angivet

Kurs og seancer som holdes og afvikles i Norge betales i Norske kroner

Ved 1 : 1 personlig sessioner, betales det ved fremmøde, ved udeblivelse fra timen eller afbestilling senere end 24 timer skal timen betales i sin helhed.

Ved bestilling af livesessioner accepterer du at tjenesten betales på forhånd, afbestillingsvilkårene er de samme som ved personlig fremmøde.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på, på de aftalte /meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon – og /eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfilter.

Workshop, kurser, online-forløb og andre ydelser skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan vi træffe særlige aftaler om ratebetaling. Aftale om ratebetaling skal være skriftelig. Alle rater skal være betalt til skrifteligt aftale tid. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen / tilmeldingen endeligt bindende.

Der er bindende tilmelding på Uddannelses forløb, Workshop og kurser. Ønsker du at afmelde dig uddannelses forløbet / workshop eller kurser inden to uger (14 dage) inden opstart vil du blive faktureret et gebyr på 10 % til administration, ved afbud mindre end 14 dage før afholdelse gives der ikke betaling i retur.  Hvis arrangementet aflyses af Tone Marie, får du dine penge tilbagebetalt.

På www.tonemarie.no har du mulighed for at betale med Visa/Dankort og andre kreditkort igennem den 100% sikre betaling online med Stripe.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftlig på ovennævnte e-mail adresse

 

Brugsret

Tone Marie har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt.  Hvis du ønsker at citere noget af det købte materialet, skal det foregå på korrekt akademisk vis. Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet layoutet, produceret og distribueret av ©Tone Marie Berge. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personlig brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive ©Tone Maries online produkter.

Såfremt Tone Maries materiale/produkter eller navn anvendes i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar efter dansk og norsk rets almindeliges regler.

 

Onlineprodukter

Er dit til evigt brug, med mindre andet er foreskrevet. For at du kan bruge det til evig tid, kræver det at online produktet downloades til egen enhed. Ved køb af online produkter og digitale produkter frasiges retten automatisk til 14 dages fortrydelsesret, da produktet leveres øjeblikkelig.

Levering av onlineprodukter leveres kort efter købet via e-mail, hvor du får adgang til et lukket forum.

 

Datapolitik

Tone Marie Berge indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Dine oplysninger bliver behandlet med fortrolighed og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger bliver ikke videregivet til tredjeperson. Hvis oplysningerne ikke er korrekte har du mulighed for at få de ændret eller slettet, ved at sende en e-mail på ovennævnte e-mail. Tone Marie Berge forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter og/eller afbryde et hvert samarbejde, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

 

Fortrydelsesret for forbrugere

På Tone Marie Berges digitale produkter, er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købsloven. Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret, da de anses som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

 

Reklamationsret for forbrugere

Købslovens mangelregler i forbrugerkøb, herunder den 24- måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24 måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt IKKE anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med et samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbruger

Er du forbruger, og vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Tone Marie Berge på ovennævnte    e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk, fordi Indre og Ydre Balance er registeret firma i Danmark.

Tone Marie kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftelig) herunder undervisningsmateriale og – sprog, skal være på dansk eller norsk.