Handelsbetingelser

Salgs – og Forretningsbetingelser

Produkter og tjenester tilbys av:

Indre og Ytre Balanse, c/o Tone Marie Berge

Org. nr.: 987 122 285

Løvsetfaret 16, 1188 Oslo, Norge

Tlf.: +47 41227010

E-mail: medium@tonemarie.no

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i Norske kroner med mindre andet er oppgitt.

Kurs og seancer som holdes og afvikles i Danmark betales i Danske kroner.

Ved 1 : 1 personlig sessioner, betales det ved fremmøde, ved uteblivelse fra timen eller avbestilling senere end 24 timer skal timen betales i sin helhed.

Ved bestilling av livesessioner aksepterer du at tjenesten betales på forhånd, avbestillingsvilkårene er de samme som ved personlig fremmøde.

Du er selv ansvarlig for å møte eller ringe opp eller logge på, på de avtalte /tildelte tider, og for at du har en velfungerende telefon – og /eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfilter.

Workshop, kurser, online-forløb og andre ydelser skal betales fuldt ut ved avtalens inngåelse. Dog kan vi treffe særlige avtaler om delbetaling. Avtale om delbetaling skal være skriftelig. Alle rater skal være betalt til skrifteligt avtalte tider. Uanset hvilken betalingsform som avtales, er avtalen / påmeldingen endeligt bindende.

Det er bindende påmelding på Utdannelses forløb, Workshop og kurser. Ønsker du å framelde deg utdannelses forløbet / workshop eller kurser før to uker (14 dage) innen oppstart vil du bli fakturert et gebyr på 10 % til administration, ved framelding mindre enn 14 dager før avholdelse gis det ikke betaling i retur.  Hvis arrangementet avlyses av Tone Marie, får du tilbakebetalt beløpet.

På www.tonemarie.no har du mulighet for å betale med Visa/Dankort og andre kreditkort igjennem den 100% sikre betaling online med Stripe.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at gi oss beskjed, hvis du får nyt kort. Beskjeden skal gis skriftelig på ovennevnte e-mail adresse

Bruksret

Tone Marie har alle rettigheter til leverede ytelser og produkter, enten de er live, digitale eller trykte. Ved kjøp oppnås alene en bruksrett til det kjøpte. Bruksretten er personlig. Enhver form for videregivelse av produktet/produktene er ikke tillatt.  Hvis du ønsker å sitere noe av det kjøpte materialet, skal det foregå på korrekt akademisk vis. Alle online-produkter er omfattet av loven om opphavsret. De er skrevet layoutet, produsert og distribueret av ©Tone Marie Berge. Du er velkommen til å bruke online-produktene til personlig bruk, det vil si, at du må høre dem privat, utskrive arbejdsark og e-bøker, men du må derimot ikke – hverken gratis eller mot betaling, dele, kopiere, utlåne, publisere, selge eller på nogen annen måte videregi ©Tone Maries online produkter.

Såfremt Tone Maries materiale/produkter eller navn anvendes i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar efter dansk og norsk rets almindeliges regler.

Onlineprodukter

Er ditt til evigt bruk, med mindre andet er foreskrevet. For at du kan bruke det til evig tid, kreves det at online produktet downloades til egen enhed. Ved kjøp av online produkter og digitale produkter frasies retten automatisk til 14 dages angrefrist, da produktet leveres øyeblikkelig.

Levering av onlineprodukter leveres kort etter kjøpet via e-mail, hvor du får adgang til et lukket forum.

Datapolitik

Tone Marie Berge innsamler kun de opplysninger om deg, som du selv avgiver i forbindelse med kjøp av ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er å kunne gjennomføre det kjøp/den levering, som opplysningene er innsamlet i forbindelse med. Dine opplysninger blir behandlet med fortrolighed og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine opplysninger blir ikke videregitt til tredjeperson. Hvis opplysningene ikke er korrekte har du mulighed for å endret eller slettet de, ved å sende en e-mail på ovennevnte e-mail. Tone Marie Berge forbeholder seg retten til å lukke for adgangen til å downloade produkter og/eller avbryte et hvert samarbeide, såfremt de inntastede personopplysninger er åpenbart falske.

Angrerett for forbruKere

På Tone Marie Berges digitale produkter, er det ingen returret, men du har som kjøper stadig to års reklamasjonsrett ifølge kjøpsloven. Ved kjøp av online produkter fraskriver du deg de normale 14 dages returret, da de anses som tatt i bruk, når du har gjennomført betalingen og modtatt din faktura og dermed adgang til det pågældende kurs eller online workshop.

Reklamationsret for forbrukere

Kjøpslovens mangelregler i forbrukerkjøp, herunder den 24- måneders reklamasjonsfrist, finder anvendelse på kjøp av produkter. Den 24 måneders reklamasjonsfrist finder som utgangspunkt IKKE anvendelse på kjøp av tjenesteydelser, så kontakt oss med et samme, hvis du opplever problemer.

Klageadgang for forbruker

Er du forbruker, og vil klage over ditt kjøp, skal du rette henvendelse til Tone Marie Berge på ovennevnte    e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes oss å finde en løsning, kan du inngi en klage til relevante nevn på området, såfremt betingelserne er oppfyldt.

Sprok

Disse handelsbetingelser er udferdiget på norsk, fordi Indre og Ytre Balanse er registeret firma i Norge.

Tone Marie kan dog fritt velge, hvorvidt all annen kommunikasjon (både mundtlig og skriftelig) herunder undervisningsmateriale og – språk, skal være på dansk eller norsk.