Psykometri

PSYKOMETRI

 

Psykometri er IKKE mediumskap, da bruker man bare psykiske energier, uten kontakt med åndeverden.

Psykometri er Clairvoyance.

Da leser man kun energien som ligger igjen i gjenstanden.

Psykometri er evnen til å holde i en gjenstand og gjennom dette motta informasjon om gjenstandens historie og opprinnelse.

Når vi benytter denne teknikken til å samle informasjon om en person / individ, benytter vi oss ofte av et bilde, armbåndsur, smykke eller lignende.

En trent følsom person kan, når han holder i en gjenstand, få frem informasjonen fra de ulike områdene i en persons aura.

I hvert energifelt finnes en komplett registrering av hver erfaring og hendelse som har forekommet i en persons liv. Når man holder i en persons gjenstand så inneholder den strukturer, vibrasjoner fra aurafeltet. Dette er også kalt ”Avtrykk”

 

Når et medium benytter denne metoden arbeider han eller hun på en lavere telepatisk frekvens.

Det er ikke vanlig at det finnes åndekontakt innblandet i informasjonen som tilbys. Såfremt ikke frekvensene bevisst eller ubevisst endres til et høyere nivå som gjør det mulig for en kommunikasjon med åndeverden. Kun et fullt utviklet medium vil kunne holde på gjenstanden og så få kontakt med åndeverden.

 

Å ha evnen til å kunne arbeide på det telepatiske nivå, eller som noen ville foretrekke å kalle for, kontakt mellom de forskjellige sinn, kan være meget anvendbart for en healer eller terapeut som arbeider med en klient. Fornemmelse er et utmerket verktøy når man arbeider i gruppe eller individuelt.

 

 

Når du holder i en gjenstand vil du kunne få ”symboler” (noe du kjenner / føler) men ikke ser.

Når man leser psykometri, leser og vil du se og få følelser om hva som foregår i personens liv.

 

 

Uheldigvis finnes det mange medium som bare kan arbeide på dette lavere frekvensnivået, og som verken har evnen til eller treningen til å kunne gå opp på et høyere nivå.

 

 

Å trene psykometri er en meget bra innfallsvinkel til mediumskap, det lærer deg å oppleve og å tolke de bilder gjenstanden formidler til deg. I psykometrien får du også bruk for din evne til å tolke farger og symboler. Psykometrien er også en meget bra trening til å kunne formidle informasjon, gjennom at du lærer deg å sette ord på hva du opplever og kjenner.

 

VI HAR ALDRI LOV TIL Å BRUKE PSYKOMETRI MOT NOEN SOM IKKE SELV BER OM DET.

 

Tenk på at psykometri er en avlesning av gjenstanden eller personen på et intuitivt telepatisk nivå. Med hjelp av dette kan man få frem mange interessante bevis om gjenstanden eller personen.

Psykometri er altså ikke en kommunikasjon med åndeverdenen.