Psykometri

PSYKOMETRI

Psykometri er IKKE mediumskap, da bruker man bare psykiske energier, uten kontakt med åndeverden.

Psykometri er Clairvoyance.

Da leser man kun energien som ligger igjen i gjenstanden.

Psykometri er evnen til å holde i en gjenstand og gjennom dette motta informasjon om gjenstandens historie og opprinnelse.

Når vi benytter denne teknikken til å samle informasjon om en person / individ, benytter vi oss ofte av et bilde, armbåndsur, smykke eller lignende.

En trent følsom person kan, når han holder i en gjenstand, få frem informasjonen fra de ulike områdene i en persons aura.

I hvert energifelt finnes en komplett registrering av hver erfaring og hendelse som har forekommet i en persons liv. Når man holder i en persons gjenstand så inneholder den strukturer, vibrasjoner fra aurafeltet. Dette er også kalt ”Avtrykk”

Ønsker du å lese mere om hva Psykometri er i forhold til mediumskap, kan du gå inn på siden Produkter og kjøpe min Manual om den Åndelige Forståelse, der vil du kunne lese mere om dette.