Ord til forklaring og oppklaring

Ord til forklaring og oppklaring

De følgende ordene er betydninger som går igjen når man hører eller leser om mediumskap.

Det er viktig å forstå betydning av ordene og være klar over at de ofte «misbrukes», særlig betydningen av

KLARSYN – i forhold til Klarsynt, som har med psykometri delen å gjøre.

CLAIRVOYANCE betyr KLARSYN

Betyr å se klart, hvilket innebærer at du kan se et mentalt / indre bilde som du får fra åndeverden. Noen ganger kan du se dette bildet på samme måte som du ser et bilde av en person du tenker på. Du kan også se det som formidles som om du så det på en mental tv- skjerm, eller som i en drøm eller meditasjon. Noen ”ser” også åndeverden gjennom sine fysiske øyne og ser dermed åndeverden på samme måte som man ser både deg og meg.

 

CLAIRAUDIENCE betyr KLARHØRSEL

Betyr å høre klart, og med dette menes at du hører en stemme snakke inni deg, eller at du får ord eller meninger til deg som en tanke. Det er bare du som medium som hører dette ettersom det er et lydminne som åndeverden gir deg.

 

CLAIRSENTIENCE betyr KLARFØLING

Betyr å kjenne klart, ved hjelp av dine følelsesminner kan åndeverdenen kommunisere via deg. Du kan også føle hvordan personen var, du kan få en følelse av om ånden var tilbaketrukket, godlynt, følsom, nervøs, ulykkelig osv. rett og slett hva slags personlighet vedkommende hadde da den levde.

Du kan kjenne hvordan kroppsformen til den avdøde var.

Du kan også kjenne rent fysiske ting som sykdommer da vedkommende levde og dødsårsaken. Ånden kan også formidle følelser og sykdommer som hører hjemme hos din mottaker / sitter.

 

CLAIROLFACTRIENCE betyr KLARLUKTING

Betyr at man som et medium oppfatter og kjenner igjen lukter.

 

CLAIRGUSTANCE betyr KLARSMAK

Dette er benevningen som brukes når mediet kan oppfatte smaker.

Disse fem ordene er som du ser knyttet opp til våres 5 sanser som åndeverden bruker for å kunne kommunisere med oss på ett eller annet nivå.

Vær klar over at i din utviklingsfase utvikles disse fem sansene i forskjellig frekvenser, plutselig kan du bli veldig var for lyder, neste lukt, og plutselig føles huden din mye mer sensitiv enn tidligere og lys kan virke generende eller plagsomt og smakssansene dine gjør at maten smaker merkelig.