SPIRITUALITET – SPIRITISME
er knyttet opp til TRO

Spiritualitet og spiritisme er ord vi ofte hører i sammenheng med det åndelige og mediumskap.

Det finnes forklaringer som kan være med på å gi en god og bred forståelse om hva som er hva.

Spiritisme handler IKKE om “ånden i glasset”. Hvor man sitter rundt et bord med et ark hvor det er skrevet tall og bokstaver og lar glasset bevege seg over arket for å gi deg svar.
Dette er noe vi fraråder på det sterkeste og tar stor avstand fra.

Les heller videre og finn ut av hva SPIRITUALITET OG SPIRITISME ER.

Innenfor spiritualitet og spiritismen snakker vi om en Gud. Så har du vanskeligheter med å akseptere bruken av Gud, så bytt det ut med Skaperkraften, Kilden, eller det Gudommelige.

 

Det handler om troen på en sjel, en åndelig kraft i oss alle. En åndelig kraft hvor vi kan hente styrke og forståelse, og finne svar som blir riktig for oss selv. I vår egen indre sannhet og verdier.

Du har alle svarene inne i deg selv – dine egne sjels verdier, knyttet opp til deg selv som individ og menneske.

Å anse seg selv som et spirituelt menneske har ingenting med ytre påvirkninger, som andre mennesker, samfunnet, skoler / utdanning eller religioner å gjøre.

Det er en selvopplevd erfaring av det guddommelige i deg selv.

Uansett tro, religion, hudfarge eller kjønn, vi er alle Guds barn.

Spiritualisme er en filosofi og trosform som omhandler sjelens naturlige opprinnelse og skjebne,

også sjelens forhold til vår fysiske verden.

Spiritualismen gir en dyptliggende forståelse av en Gud, universet, mennesket, sjel og de “regler “som gjelder LIVET SELV.

Videre så gir den en dyptliggende forståelse for hva vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal, hva som er objektivt for vår eksistens, og grunnene til våre lidelser og smerter og vekst på jorden.

Et menneske er en SJEL som er gjenoppstått i en fysisk kropp

Sjelen utvikles hele tiden, inntil den dagen den er “Fullkommen” og da vil den forbli på den andre siden.

Meditasjon er en måte å gå inn i din indre stillhet og ha dine egne indre samtaler med din sjels verdi – din egen guddommelighet og få svar på hvordan du kan forvalte dine muligheter og sjelelig utvikling for din egen del, til ditt eget beste.

 

SJEL – EGO

Sjelen er den intelligente delen av utviklingen i deg, Egoet ditt prøver alt hva den kan for å styre deg med tanker og følelser.

Sjelen din er REN og vil for alltid være REN og full av betingelsesløs kjærlighet, den vil alltid ELSKE deg uansett dine valg og handlingsmønstre.

Egoet er den dømmende delen av deg og det er den siden av deg som du i dette livet skal lære deg til å mestre til det beste for deg selv, slik at du kan bli mest mulig ren i ord og handlinger, mens du er tilstede i denne fysiske kroppen du har nå.

Sjelen beholder sin individualitet, før, under og etter hver reinkarnasjon.

Gjennom forståelse av den Spiritualistiske filosofi kan vi best ivareta vår sjels energi og finne vår egen misjon i livet.

 

 

SPIRITUALISME

Spiritualisme er det motsatte av materialisme.

En spiritualist er en som mener at det i hans indre er noe “mer” som betyr noe. Det er ikke ensbetydende med at han tror på en eksistens av en ånd, eller at det er mulig å kommunisere med dem.

 

 

SPIRITISME

Når man til ordet spiritualisme – spirituell – putter ordet TRO – får man betydningen av ordet SPIRITIST – SPIRITISME, som betyr at man i tillegg til å tro på at alle har noe i sitt indre / noe mer, så tror en spiritist på en åndelig / sjelelig kraft i oss, som ikke kan sees med det blotte øye, men som er en del av oss menneske og som har sin egen “dimensjon” / frekvens / vibrasjons felt eller væren, som de “eksisterer på”.

Spiritismens filosofi er bygget på nøkkelen til forståelse av den spirituelle natur i oss mennesker.

Spiritismen er en logisk måte å tenke på. Og gir oss beviser og forståelse av at det finnes en kraft som kalles Gud.

Dette leder oss til en konstant undersøkelse av SANNHETER i LIVET.

Spiritismen er akseptert av vitenskapelige undersøkelser, og er en filosofi, og religion som representerer en rettferdig forklaring, av menneskers forpliktelser og menneskers skjebne i livet.

Innenfor denne religionen finnes det beviser på menneskets udødelighet og at vi eksisterer innenfor vårt univers.

Spiritismen gir en forståelse av at vi ikke dør etter livet på jorden. Den hjelper til å fjerne frykten for døden og er med på å lette menneskets frykt for å bli straffet når vi dør.

Vi erstatter det med en forståelse av at alle mennesker på jorden har sin frie vilje og at de kan utvikle sin sjel her på jorden.

Spiritismen er også en forståelse av at det ikke finnes en djevel eller et helvete som er hatefullt mot mennesker.

Spiritismen tror ikke på en hevngjerrig og hatefull Gud som hevner seg på menneskenes rettigheter, nemlig deres egen FRIE VILJE.

Den GUD det snakkes om i Spiritismen består av

KJÆRLIGHET og SKAPER KRAFT.

Spiritismen er en religion av kjærlighet og den beviser at vi møter igjen våre venner og familie den dagen vår sjel går videre.

Spiritismens grunndel er:

Det du sender ut får du igjen.

Spiritisme praktiseres i enkelthet.

Uten noen form for utenomliggende former for tilbedelse eller gudedyrkelse.

Derfor bruker heller ikke spiritismen noen form for utenomliggende hjelpemidler som: alter, bilder, lys, ofringer, religiøse ritualer,

alkohol eller andre hallusinerende stoffer, amuletter, horoskop, pyramider, røkelser, krystaller eller noen andre former for objekter.

Spiritismen påtvinger ingen mennesker sin filosofi eller tro.

Den inviterer og er åpen for ALLE som søker forståelse, som er på søk etter å forstå sin sjelelige kraft i seg selv.

Å finne sin “egen” sannhet om hvem de er.