Sirkler

SIRKEL

Det er tre forskjellige typer sirkler innenfor mediumskap hvor man kan sitte for å utvikle seg.

 

1. Mentalt mediumskaps sirkel

2. Healing sirkel

3. Fysisk mediumskaps sirkel

 

For alle tre sirklene gjelder en felles ting. UTVIKLINGEN TAR TID.

Det er fullstendig umulig å skyndte seg på noen som helst måte i denne type utvikling.

Du skal tenke deg godt om før du velger om du vil sitte i en sirkel, grunnen til dette er at uansett så vil du starte på en utviklings prosess som vil medføre endringer i livet ditt.

 

Dine 5 sanser vil med tiden bli enda mer velutviklet og dette i seg selv kan være overraskende for folk. Ditt engasjement er med på å påvirke sirkelen, skal du sitte i en sirkel skal det være med entusiasme og glede.

Du må også tenke over hvilken side av deg selv du ønsker å se om du har evne til å utvikle videre. Uansett vil det medføre endringer i deg selv.

Når du velger å gå inn i en sirkel skal det primært være for å utvikle deg til å være en god kanal for åndeverden og til dette kreves det et samarbeide mellom mediet og åndeverden. Det vil si at det til tider vil bli anstrengende.

Som en “kanal” utvider og strekker du din bevissthet og din sjel blir i større eller mindre grad involvert i den prosessen som kalles et mediums arbeide. Så samspillet mellom åndeverden og sirkelen er viktig.

 

Hvem sitter i en sirkel ?

Husk også på at IKKE ALLE KAN ELLER SKAL utvikle seg til et arbeidende medium eller healer, det er allikevel mulig å sitte som deltager i en åpen sirkel, for sin egen utviklingsmulighet.

Pass på at du kommer sammen med andre mennesker som ønsker og vil det samme og har noenlunde samme kjemi. Det å sitte i en medium sirkel er ingen syklubb, det er mere hardt arbeid og en tålmodighets prøve.

Det må være HARMONI i sirkelen ellers vil åndeverden bli fraværende.

I en sirkel sammenligner man seg ikke med noen av de andre deltagerne, hver og en sitter der for sin egen utvikling.

 

Sirkellederen

Sirkellederen bør være en person som selv har sittet i sirkel en del år og gått igjennom en del av prosessene det krever, eller i det minste en person som forstår den spirituelle filosofien og som kjenner til lover og regler for å arbeide med åndeverden. Dette fordi vedkommende skal kunne veilede de øvrige deltagerne i sirkelen.

Sirkellederen skal ikke utvikle seg selv i den sirkelen han / hun er leder av, ønsker sirkellederen å utvikle seg selv skal dette skje i en annen sirkel enn den han / hun er leder av.

Lederen av sirkelen skal alltid ha full kontroll over hva som skjer i sirkelen. Han / hun skal guide og veilede deltagerne i sirkelen når det behøves. Lederen skal hjelpe deltagerne til å forstå hva som behøves for at utviklingen skal gå videre.

 

Mange som begynner å åpne opp for kommunikasjon med åndeverden, uten å ha den nødvendige treningen eller veiledningen av sine mediale evner kommer ofte ut i store vanskeligheter, som kan få store konsekvenser for personens liv og helse.

 

Det er også viktig å forstå forskjellen på et mediums arbeide og clairvoyant lesning.

Dvs. klarsyn/ intuisjon.

 

En fysisk sirkel går man ikke inn i før man kjenner til den spirituelle filosofien og er kjent med hva det vil si å være et medium.

 

 

Innen de tre forskjellige sirklene er følgende muligheter.:

 

I den MENTALE SIRKELEN

ÅPEN SIRKEL:

Er for de som lurer på hva dette er og ønsker å se om dette er noe for dem

– Dette er en utviklingssirkel

– Her er det åndeverden som kommer igjennom for å lære opp mediet til å utvikle seg.

– Det er en sirkel hvor du utvikler deg selv og finner ut om du vil gå videre til en av de andre sirklene.

Så har du en MENTAL LUKKET SIRKEL:

– For de som har tatt standpunktet om å utvikle seg videre og til en dag å kunne være et redskap som er ment at de skal være i forhold til det åndelig arbeide. Her gås det dypere inn den spirituelle filosofien og det er strengere krav til deltagerne i forhold til oppmøte.

 

 

HEALING SIRKEL:

– Dette er også en utviklingssirkel hvor mediet blir trent opp av åndeverden gjennom sin guide til å være et sendebud for healing kraften. I denne type sirkel kan man trene enten på fysisk healing hvor man berører en person eller fjernhealing.

– Bruker man fjernhealingsmodellen, skal det være en liste i sirkelen med navn på de personene som ønsker å motta healing. Disse personene skal være klar over at de står på listen slik at de enten kan sette seg ned eller legge seg ned og være mottakelig på det gitte tidspunkt hvor sirkelen sender healing til de. Navnene på listen leses opp, og så kan sirkelleder velge om det skal sendes cirka 1 – 2 minutter til hver enkelt før de sender til alle på en gang på slutten. Eller at alle navnene leses opp og så sendes det kollektivt til alle på en gang. Personene må gjerne spesifisere hva de vil ha hjelp til.

 

 

FYSISK SIRKEL:

– Her kommer man først inn når man er godt kjent med hva det vil si å være et mentalt medium. Noen få mennesker har dette automatisk iboende i seg men de er MEGET SJELDNE. I denne sirkelen er det helt spesielle regler som skal følges. Og den største forskjellen fra de øvrige sirklene er at her er det åndeverden som utvikler seg og ikke mediet.

– Mediet i en fysisk sirkel er den passive delen. De øvrige deltagerne i denne type sirkel skal være med på å heve energiene slik at åndeverden kan bruke mediet til å komme igjennom.

 

 

Antallet personer i en sirkel

Hvor mange dere bør være i en sirkel er uvesentlig, det bør allikevel ikke være for mange. Det ideale er som regel 6 – 8 personer, men er dere færre går det bra allikevel.

Sirkelen kan drives som en privatsirkel som betyr at dere møtes hjemme hos noen. Eller dersom dere har muligheten, lei et lokale, prøv da å få et lokale hvor det ikke er for mye forstyrrende energier ute å går.

I enhver sirkel kreves det disiplin og et åpent sinn.

 

Alle sirklene har samme prosedyre ved å drifte den.

– 1 fast dag i uken eller hver 14 dag for en åpen mental sirkel

– Samme klokkeslett hver gang

– Deltagerne møter opp minimum en halv time før det begynner, ingen kommer etter at det er begynt, døren låses presis.

– Deltagerne kan småprate om det de skal igjennom, IKKE om dagligdagse ting.

– Deltagerne skal ikke spise rett før de kommer, må de spise noe skal det være noe lett mat.

– Stoler skal være stilt opp i en sirkel, deltagerne hjelper til med dette.

– Lett klassisk musikk for å sette deltagerne i stemning.

– Alle inntar sine faste plasser

Det skal være en hyggelig, kjærlighetsfull og harmonisk atmosfære som alle skal bidra med.

– Friske blomster, ikke sterk duft

– Hver deltager har med seg noe vann å drikke inn i sirkelen

– Deltagerne har med seg noe å skrive på

– Etter at sirkelen er åpnet, forlater ingen rommet, ingen do pauser.

– Sirkelen åpnes med en bønn, etter at deltagerne har åpnet sine chakraer, det er mulig å kjøre en meditasjon før sirkelen, da legges det også inn tid til dette.

Eventuelt er det mulig å kjøre meditasjonen etter at sirkelen er lukket

– Sirkelen skal vare 1 time maks 75 min., lengre enn det er det skadelig for sirkeldeltagerne å sitte i en åndelig energi, det begynner da å tappe hver deltager i sirkelen for energi, da åndeverden bruker deltagernes aurafelt og chakraenergier når de kommer igjennom.

– Lukk chakraene, lukke sirkelen med en bønn.

 

Når sirkelen er lukket kan det serveres drikke evt. noe å spise.

Og deltagerne kan snakke om det de har opplevd, sett og følt.

 

MEN når sirkelen er lukket skal det

IKKE FORMIDLES FLERE BESKJEDER FRA DEN ANDRE SIDEN.

 

I en mental sirkel uansett om den er lukket eller åpen trenes det på følgende ting:

Visualisering (betyr å klare å se bilder for sitt indre), psykometritrening, intuitiv skrift / -tegning, automatskrift, kontakt med åndeverden, transe, aura – lesing og healing, En til en sittinger og plattform demo.

Deltagerne i sirkelen sender kjærlighet og positive energier til det mediet som jobber.

Alle må være innstilt på at det kreves TÅLMODIGHET, HARDT ARBEIDE, DISIPLIN, HARMONI

 

Det er viktig at du forstår at du ikke kan utdanne deg til å bli et medium eller en healer. En utviklingssirkel er kun et hjelp på veien. Det er her du vil lære det grunnleggende. Det er her du kjenner på de ulike energiene og det er også her du tar beslutningen på om du er rede til å forplikte deg videre. Er du rede for å legge ned den tid og gi den kjærlighet, tillit og respekt som kreves for å bli et godt medium eller healer?

 

Når du velger å sitte i en sirkel er det viktig at du forstår at dette ikke er en lek. Åndeverden er avhengig av våre evner og vilje til å være et “rent talerør” for dem, det er derfor ikke rom for noe EGO.

Sliter du med depresjon, angst eller er i befatning med rusmidler skal du ikke sitte i en sirkel. Dette for din egen og de øvrige sirkeldeltagernes sikkerhet.

Åndeverden kommer til sirkelen for å hjelpe oss med å utvikle våre mediale evner, ikke for å bevise noe for oss. Vi arbeider ikke i sirkelen for å få budskap fra avdøde selv, men for vår utvikling av vår egen mediumitet.

Husk at det er du som skal gjøre jobben, åndeverden serverer ingen tegn for deg dersom du selv ikke strekker deg ut etter den.

Meditasjon

Når du sitter i en sirkel vil du her sannsynligvis også gjennomføre meditasjoner.

Meditasjon er din måte å komme i kontakt med din guide på. Din guide vil alltid være med deg i ditt arbeide og utvikling i sirkelen.

Mellom hver gangen du er i sirkelen og trener, bør du meditere og lære deg til å gå i stillhet i ditt indre.

Noen føler dette kan være vanskelig, men når du er total stillhet. SLIPP alle tanker om dagligdagse ting, skulle de dukke opp, så ikke heng deg på dem, la de slippe ut av hjernen din igjen. Så vil du etter hvert høre din guide snakke til deg.

 

 

Du skal utvikle deg til å bli et “INSTRUMENT” mellom de to verdene.

Din guide er den som snakker til deg gjennom din intuisjon.

Be din guide veilede deg og støtte deg i din utvikling til å bli mer medial og kanskje kunne utvikle deg til et medium eller i alle fall til det høyeste av det du er i stand til. Dette også for din egen skyld.

Guidene vil forsøke å få deg til å slappe av, og de vil hjelpe deg i din utvikling. Det vil bli et livslangt samarbeide mellom dere.

Selv om vi oppnår god kontakt med våre guider, vær fullt klar over at du skal LEVE ditt eget liv. Guiden din vil ikke komme og veilede deg i ett og alt. Du skal også lære dine egne ting her i livet, og hvordan du finner løsninger på dette og håndterer motstanden som vi møter. De vil støtte deg der du måtte trenge hjelpen. De er her primært for å veilede deg i din utvikling men de løser ikke dine dagligdagse problemer.

 

Bli allikevel ikke overrasket på hvilken måte de kan gi deg støtte, noen ganger virker det som om løsningen på dine vanskeligheter bare detter ned i fanget på deg.

Når du i begynnelsen begynner å ha kontakt med åndeverden skjer denne linken alltid gjennom din guide. Din guide – deg – og åndeverden.

 

Og det er gjennom Guiden din du fortsetter å utvikle deg og din Guide vil for alltid være der sammen med deg når du gjør denne type arbeide.

Den første “linken” skjer gjennom din aura og ditt energifelt, og etter hvert begynner de å komme tettere på deg. Åndeverden bruker Solarplexus (mage chakraet) til å få kontakt med deg. Derfor er det viktig at du ikke spiser for mye før du skal jobbe.

Det kan føles på mange forskjellige måter: noen føler kulde, andre føler varme, noen føler at de blir prikket med nåler eller får gåsehud, andre blir svimle og noen føler de får et press på hodet.

DVS. alle kan føle denne kontakten forskjellig, det er ingen fasitsvar her, da vi alle er forskjellige. Du må selv lære deg selv å kjenne og hvordan det føles ut når du har kontakten med den åndelige energien for deg.

 

 

I begynnelsen kan informasjonen fra åndeverden være veldig uklar, dette skyldes at i begynnelsen er ikke linken sterk nok.

Dette blir den etter hvert med treningen du oppnår ved å sitte i en sirkel.

Du vil etter hvert lære deg å forstå både bildene og informasjonen som blir gitt deg. HUSK at all kommunikasjon med åndeverden skjer ved hjelp av din guide, så først av alt bør du oppnå en god kontakt med din guide, og lære å kjenne guidens energier. Når linken til åndeverden via din guide begynner å bli trygg og sterk, vil du kunne begynne å gi beskjedene som kommer igjennom klart og tydelig.

Når du har formidlet beskjeden vil kontakten med åndeverden avta, det vil allikevel kunne ta lang tid før den åndelige energien er helt ute av deg.

Derfor er det viktig at du tar hensyn til deg selv når du har hatt denne kontakten., og LUKKER DEG HELT NED IGJEN.

 

Når du som elev i den åndelige utviklingsfasen ikke arbeider disiplinert og hardt, vil du kunne oppleve stagnasjon og stor frustrasjon da utviklingen begynner å gå veldig tregt eller stopper helt opp. Her er det mange som gir opp i sin utvikling.

Det er her viktig å ikke gi opp, men fortsette å ha kontakt med din guide og åndelig veileder for å igjen opparbeide en god åndelig link. Dette er et stykke jobb som krever mye arbeide og trening. Selv om du noen ganger har fått god kontakt og det så plutselig stopper opp, er det et trinn på veien hvor tingene skal integreres i deg. GI DEG SELV TID

Stol på at guiden din er ved din side og fortsett og TRENE.

 

I enhver form for sirkel er det tre ting den som ønsker å delta må være seg bevisst.

 

DISIPLIN —– DICIPLINE

HENGIVENHET —— DEVOTION

UTVIKLING —— DEVELOPMENT

 

Er det ikke harmoni i gruppen vil åndeverden holde seg unna.

Utviklingen skjer gjennom åndene. Og du må ha et ønske om å utvikle deg selv som menneske. Man kan klare å utvikle seg til en eller to ting.

Vær bevisst på ikke å spre energiene dine på flere ting, da vil du ikke utvikle deg.

 

Bruk musikk i utviklingen, da musikken har de rette frekvensene og svingningene, og vi har de i oss.

Finn gjerne noen musikk som inneholder instrumenter som cello, fiolin, harpe, obo og hvis det skal være sangstemme så bruk en som har en myk stemme.

 

I fysiske sirkler skal det være musikk med fart i og som alle kan synge med på. For der brukes det en helt annen type energi.